How we elliminated a bit of toil at SMOK

SMOK's logotype

This post aims to introduce the user to how we’ve managed to elliminate a part of the toil that takes our time as the daily operator team of SMOK, in the best spirits of Google’s SRE approach to the problem. For those who don’t already know – SMOK, which stands for System Monitoringu Odległych Kotłowni… Continue reading How we elliminated a bit of toil at SMOK

Nginx + Certbot on multiple servers

This article describes the solution of a following problem: you have multiple servers to which HTTPS traffic is passed, for load balancing and redundancy you want to use Let’s Encrypt issued certificates, since they are free you share no volumes among these machines, ie. each one has a separate filesystem you use Docker to deploy… Continue reading Nginx + Certbot on multiple servers

Cython + GitLab

Ten artykuł przedstawia posługiwanie się Cythonem i budowanie obrazów za pomocą Cythona oraz poprawne praktyki CI/CD przy użyciu GitLaba i jego potoku CI/CD. Ze względu na to, że nasz Python nagle musi zostać skompilowany, a skompilowany moduł wymagany jest do wszystkiego, począwszy od testów jednostkowych, poprzez dokumentację a na właściwym buildzie kończąc, uważam za stosowne… Continue reading Cython + GitLab