What’s it like to be an expert witness in Poland

By first hand account, of Piotr Maślanka I’ve been twice to the Circuit Court of Rzeszów. One time was me trying to actually apply for being an expert witness, where the Miss Secretary dutifully stomped each of my xerox (university diploma, special courses certificates) with a big-ass [TRUE TO THE ORIGINAL] stamp. The second was… Continue reading What’s it like to be an expert witness in Poland

Co o spółce w UK można wyczytać z jej nazwy?

Niedawno w moje łapy wpadła baza 2371050 angielskich spółek, w związku z czym postanowiłem przeprowadzić pewne badania dotyczące nazw tychże spółek. W UK są następujące ogólne rodzaje spółek: Public Limited Company (PLC) – coś jak nasza spółka akcyjna, kończy się skrótem PLC (2859 spółek) albo PUBLIC LIMITED COMPANY (jedynie 49 spółek), spotykana jest również forma… Continue reading Co o spółce w UK można wyczytać z jej nazwy?