Docker + AWS + Windows

This post is sponsored by Scout. If you’re running a company in USA and would like to reach out to more customers seriously give these guys a call. This post will detail how to set up AWS ECR, build images with a local Docker Windows instance, and push them out to AWS Elastic Container Registry.… Continue reading Docker + AWS + Windows

How we elliminated a bit of toil at SMOK

SMOK's logotype

This post aims to introduce the user to how we’ve managed to elliminate a part of the toil that takes our time as the daily operator team of SMOK, in the best spirits of Google’s SRE approach to the problem. For those who don’t already know – SMOK, which stands for System Monitoringu Odległych Kotłowni… Continue reading How we elliminated a bit of toil at SMOK

Cython + GitLab

Ten artykuł przedstawia posługiwanie się Cythonem i budowanie obrazów za pomocą Cythona oraz poprawne praktyki CI/CD przy użyciu GitLaba i jego potoku CI/CD. Ze względu na to, że nasz Python nagle musi zostać skompilowany, a skompilowany moduł wymagany jest do wszystkiego, począwszy od testów jednostkowych, poprzez dokumentację a na właściwym buildzie kończąc, uważam za stosowne… Continue reading Cython + GitLab