O autorze

Zdjęcie facjaty autora

Autor jest technikiem informatykiem, absolwentem Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, magistrem inżynierem informatyki (oba toki studiów ukończone w wyróżnieniem na Politechnice Rzeszowskiej), wyróżnionym nagrodą PRIMUS INTER PARES im. Ignacego Łukasiewicza, gdzie studiował również na kierunku Biotechnologia i brał udział w semestralnej wymianie na WFIiS AGH w ramach programu wymiany MOSTECH.

Stypendysta stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach 2010/2011.

Dodatkowo autor jest ratownikiem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Na części etatu pracuje również jako CTO własnej spółki zajmującej się monitoringiem instalacji techniki grzewczej pod nazwą SMOK, oraz pracuje na etat w Ericsson.

Na fejsbuku można go znaleźć tutaj, na Instagramie tutaj, autor ma również GitHuba. A LinkedInie tutaj. Zresztą tam właśnie szukaj, typ ma przebogate doświadczenie zawodowe.

Do obszarów jego zainteresowania (czyli rzeczy z których jest ponadprzęciętnie dobry) należą:

  • informatyka (wszystkie dziedziny)
  • elektronika
  • medycyna (w szczególności medycyna ratunkowa) i farmacja
  • fizyka i astronomia
  • biotechnologia
  • technika grzewcza
  • prawo (w szczególności unijne i cywilne)

Z autorem można się skontaktować pisząc na poniższy adres e-mail:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.