O autorze

Zdjęcie facjaty autora

Autor jest technikiem informatykiem, absolwentem Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, magistrem inżynierem informatyki (oba toki studiów ukończone w wyróżnieniem na Politechnice Rzeszowskiej), wyróżnionym nagrodą PRIMUS INTER PARES im. Ignacego Łukasiewicza, gdzie realizował również Indywidualny Tok Studiów na kierunku Biotechnologia i brał udział w semestralnej wymianie na WFIiS AGH w ramach programu wymiany MOSTECH.

Stypendysta stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach 2010/2011.

Dodatkowo autor jest biegłym sądowym informatykiem przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, oraz ratownikiem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Pracuje obecnie jako starszy inżynier oprogramowania w MTU Aero Engines Polska sp. z o. o., gdzie odnajduje się w roli mentora języka Python dla zespołu.

Na części etatu pracuje również jako CTO własnej spółki zajmującej się monitoringiem instalacji techniki grzewczej pod nazwą SMOK.

Na fejsbuku można go znaleźć tutaj, na Instagramie tutaj, autor ma również GitHuba.

Do obszarów jego zainteresowania należą:

  • informatyka (wszystkie dziedziny)
  • elektronika
  • medycyna (w szczególności medycyna ratunkowa) i farmacja
  • fizyka i astronomia
  • biotechnologia
  • technika grzewcza
  • prawo

Z autorem można się skontaktować pisząc na poniższy adres e-mail:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *