Python function attributes – the proper guide

Please note that today’s article is kindly sponsored by Reboot Motion. Totally go to their website and check them out! Seeming as the Internet is lacking in these kinds of resources. I endeavored to do some research of mine. Basically I was looking to writing a class that would either catch an error and re-raise… Continue reading Python function attributes – the proper guide

Cython + GitLab

Ten artykuł przedstawia posługiwanie się Cythonem i budowanie obrazów za pomocą Cythona oraz poprawne praktyki CI/CD przy użyciu GitLaba i jego potoku CI/CD. Ze względu na to, że nasz Python nagle musi zostać skompilowany, a skompilowany moduł wymagany jest do wszystkiego, począwszy od testów jednostkowych, poprzez dokumentację a na właściwym buildzie kończąc, uważam za stosowne… Continue reading Cython + GitLab